INFOMA : WebForm
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
INFOMA : WebFlow
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
INFOMA : PrNews
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
INFOMA : DocCir
ระบบหนังสือเวียน
INFOMA : Appointment
ระบบนัดหมายการประชุม
INFOMA : Reserve
ระบบจองห้องประชุม
กิจกรรม
ถาม - ตอบ
สมัครงาน
powered by INFOMA


 
 
  INFOMA | SUITES
บริหารจัดการเอกสารและข้อมูล ด้วยระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยความเข้าใจการใช้เอกสารประเภทต่างๆ และการใช้ข้อมูลในสื่อทุกรูปแบบ เช่น จดหมาย หนังสือ สื่อโสต เสียง multimedia และไฟล์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ทำให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
  แนะนำหน่วยงานที่ใช้ INFOMA
ดูทั้งหมด >>
  ข่าวสารและกิจกรรม
   อินโฟมาสัญจร 2008 เยื่อนเวียดนาม 23-25 พฤศจิกายน 2008
เป็นธรรมเนียมทุกปีสำหรับ อินโฟมาทีมที่ได้เดินทางสัญจรเพื่อหาประสบการใหม่ๆและถือโอกาศพักผ่อนไปในตัว
หลังจากมุ่งมั่นทำงานกันมาทั้งปี... และปีนี้ก็เช่นกัน...อินโฟมาทีมก็ได้มีโอกาศไปเยี่ยมเยียนประเทศเวียนนาม
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามของประเทศนี้...
   การประปาส่วนภูมิภาคใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA: WebFlow)
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับโฉมงานด้านการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร งานติดตามเอกสารงานจัดเก็บเอกสาร เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหน่วยงาน โดย กปภ. ได้เลือกใช้ระบบสารบรรณ และจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA) เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานทั้งระบบ โดยได้รับการตอบรับ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการอบรมครั้งนี้อย่างดียิ่ง ….. มีนาคม 2549
   สำนักงบประมาณ เปิดตัวเว็บไซด์รูปแบบใหม่
http://www.bb.go.th เป็นอีกเว็บไซด์ ที่รวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณการเงินของประเทศ ตลอดจนข้อมูลด้านอื่นๆ ไว้มากมาย ด้วยเหตุนี้เอง สำนักงบประมาณได้ใช้ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA : WebForm) เป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการข้อมูลและ เอกสารภายใน ตลอดจนการควบคุมหน้าเว็บไซด์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ง่าย รวดเร็ว เพื่อความคล่องตัวและแสดงข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรม การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสาร และการควบคุมหน้าเว็บไซด์ ให้กับ เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี … มีนาคม 2549
   บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) ขยายระบบบริหารงานเอกสาร (INFOMA)
ให้รองรับการใช้งานทั่วประเทศ

เปิดใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA: WebFlow) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรับส่งเอกสาร และ ติดตามงานจนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากผู้ใช้งานทุกระดับ ที่เปิดใช้งานในสำนักงานใหญ่ ปัจจุบัน กฟผ.ได้ขยายการใช้งานให้รองรับงานและความต้องการจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นของระบบ INFOMA สำหรับการรับส่งเอกสารและ ติดตามงานข้ามเครื่องแม่ข่าย (INFOMA :Clustering) ที่ติดตั้งไว้ทั้ง 4 ภาค 4 Server ซึ่งได้เปิดการใช้งานจริงอย่างเป็นทางการแล้ว ตุลาคม 48
  ทราบหรือไม่ว่า
INFOMA มีเทคนิคการค้นคืนเอกสารแนบและแสดงผลได้รวดเร็วกว่า ในระบบที่มีเอกสารปริมาณมาก
INFOMA มีเทคนิคการแนบเอกสารพิเศษ ที่ทำให้แนบเอกสารได้รวดเร็ว ทำให้เพิ่มเอกสาร เตรียมข้อมูลให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
ทีมงาน R&D ใส่ใจในทุกรายละเอียดและความรวดเร็วในการใช้งาน ด้วยการ compress ภาพต่างๆในระบบงานให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้การทำงานเอกสารผ่านเว็บ ใช้งานได้อย่างคล่องตัว
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ INFOMA : WebFlow เป็นมากกว่าการทำงานสารบรรณให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ INFOMA : WebFlow มีศักยภาพในการผูกเรื่อง ติดตามเรื่องในหน่วยงานต่างๆ และเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้าหากัน